Elvekkel kombinált érdekek

Ma ismét a tartományi hatalmi koalíció válságáról beszélhetünk, a komoly nézeteltérést pedig ezúttal a tartományi választási rendszer megváltoztatásának mikéntje okozza. Míg a DP megtartaná a jelenleg érvényben levő kombinált választási rendszert, addig a VSZL törölné a többségi, azaz egyéni jelöltes részt, és kizárólag részarányos választási rendszert vezetne be, olyat, amilyen jelenleg is érvényben van mind a köztársasági, mind pedig az önkormányzati választások szintjén.

A hadsereg mint javítóintézet

Szívesen belefeledkezem néha a Surčinhoz közeli kaszárnyában eltöltött hosszú napok eseményeinek felelevenítésébe, hiszen számtalan anekdotám fűződik az agyament L. zászlóshoz, aki folyamatosan ordított rám, mert az alaposságot nem voltam képes megfelelő arányban ötvözni a gyorsaság követelményével a naphosszig tartó mosogatás felemelő pillanatai közepette a kaszárnya konyháján, vagy az eszelős P. főhadnagyhoz, aki azt képzelte, hogy egy különleges alakulat élén áll, és megkövetelte, hogy egy „titkos mészárlás” (az ő kifejezése) precizitásával hajtsuk végre a kegyetlenebbnél kegyetlenebb kiképzési gyakorlatait.