Politička kampanja na internetu

Kada se radi o kampanji koja je usmerena na mađarsku glasačku publiku, najizraženija je bila kampanja Saveza vojvođanskih Mađara, dok su ostale mađarske stranke vodile slabu ili nikakvu bitku na mreži. Političke stranke koje nemaju mađarski predznak, ali obično pretenduju i na „mađarske glasove” (pre svega, Demokratska stranka, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Liberalno demokratska partija, Ujedinjeni regioni Srbije), ovoga puta su teren skoro u potpunosti prepustili SVM-u, to jest nisu se previše angažovali oko internet kampanje na mađarskom jeziku.