Címkék: Csernik Árpád

Andrási Attila azt üzente

A szabadkai Népszínház Magyar Társulata és a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház Az ügynök halála című előadásáról

ugynok halala plakatNagy várakozással ültem be Az ügynök halála című előadásra a szabadkai Népszínház produkcióinak otthont adó Jadran színpadra. Hiszen Andrási Attila, a Magyar Társulat újonnan kinevezett művészeti vezetője Arthur Miller 1949-ben írott klasszikusának színre vitelével akarva-akaratlanul arról is vallott, milyen irányba kívánja húzni a trupp „ekhós szekerét”. Tehát a rendezés többletüzenetet hordozott.

Az egyik, azonnal szembeötlő üzenet a társulat oszlopos tagjainak ordító hiánya volt. Az előadásban nem játszik sem G. Erdélyi Hermina, sem Pálfi Ervin, sem Kalmár Zsuzsa, de a Pataky-gyűrűvel idén kitüntetett Vicei Natália sem. A nagy alakításokat maguk mögött tudó társulattagok közül egyedül Csernik Árpádnak jutott egy jelentős – ámbár mégiscsak – mellékszerep. Meglehetősen szokatlan azért, hogy egy 13 szereplős előadásban hét vendégszínész játsszon, ráadásul az ügynököt alakító Incze József is Magyarországról érkezett.

A másik üzenet a társulatvezető önpromóciója volt. Mert mi másnak nevezhető az, ha az évad első bemutatója rögvest az Andrási által alapított Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínházzal közös produkcióban jön létre? Hát valóban egy állandó társulattal nem rendelkező, Budapesten bejegyzett nonprofit kft-t kellett segítségül hívni ahhoz, hogy megszülessen az új művészeti vezető nevéhez kötődő első népszínházi előadás?

Andrási pályázati programjában azt írta, hogy a Népszínháznak nem feladata a kísérletezés, „nemzeti színházi műsorpolitikát kell folytatnia, vagyis a nemzeti és nemzetközi klasszikusokat kell színre vinnie”. Nos, a kísérletezés hiánya és a nemzetközi klasszikus színre vitele máris kipipálva! Ám a kísérletezés mellőzésének nem kellene feltétlenül rendezői ötlettelenséget jelentenie – de ezúttal sajnos ezt jelentette. Az egyetlen szerencse, hogy a rendkívül erős drámaszöveget többnyire hűen leköveti az előadás, de amit ehhez a rendezés mégis hozzátesz, az didaktikus közhely csupán.

Egyik nyilatkozatában a rendező arról beszélt, hogy „ez az előadás most és itt aktuális”. Hiszen az álmokat kergető, a sikert hajszoló, de valójában sikertelen és boldogtalan kisemberről szól. Nos, igaz, hogy sok minden beszivárgott és gyökeret vert tájainkon is abból, ami a második világháborút követően a világ nyugati féltekét, sőt, elsősorban is az Egyesült Államok társadalmát jellemezte, de korántsem minden. Ha Andrási lelki síkon kereste volna a kapcsolatot a darab és az „itt és most” között, talán még úgy is érezhettük volna, hogy ez, amit látunk, valóban rólunk, a mi valóságunkról szól, ám így, hogy a külsőségekre helyezte a hangsúlyt – a bér- és adósrabszolgaság, a kegyetlen pénzvilág, az egyén és a családok életét tönkretevő kapitalista farkastörvények, az élvezetek hajhászásának generalizáló közhelyeit sulykolva – csupán dokumentált egy több ezer kilométerrel és több évtizeddel odébb játszódó cselekménysort.

Erre rásegített az is, hogy a színészek – különösen a Willy Loman ügynököt alakító Incze József és a feleségét, Lindát játszó Jónás Gabriella – széles gesztusaikkal, modoros beszédstílusukkal valóban a negyvenes-ötvenes években készült amerikai filmek színészeit idézték. „Itt és most” ez ugyanolyan hiteltelen volt, mint egy westernfilm magyar szinkronhangon megszólaló cowboya.

Jónás Gabriella és Incze József
Jónás Gabriella és Incze József (Fotó: Kovács Attila)

Egy jó rendező keze alatt a középszerű színész is képes megtáltosodni, de ugyanez fordítva is igaz. Nem nevezném Andrásit rossz rendezőnek, munkásságát ugyanis nem igazán ismerem, azt viszont tudom, hogy Csernik Árpád kiváló színész, Az ügynök halálában azonban meglepően gyenge alakítást nyújtott. Rikácsolt, sipítozott, egyetlen gesztusát se hittem el. Semmi eredetit nem tudtam felfedezni az egyik legígéretesebb fiatal vajdasági színész, Hajdú Tamás játékában sem, a szintén Budapestről importált Dóczy Péter alakítása pedig olykor kifejezetten fájt.

Egyedül Szőke Attilával lehetünk maradéktalanul elégedettek, hiszen a magát fokozatosan síkrészegre ivó pincér szerepében olyan kiváló alakítást nyújtott, hogy csetlő-botló-egyensúlyozó mutatványáért kiérdemelné a Burleszk Nagyjai Díjat (ha volna ilyen). A közönség mindenesetre nyíltszíni tapssal jutalmazta Szőke teljesítményét, abszolút jogosan. Kár, hogy az előadás egyetlen fénypontja alaposan elvakította a nézőket, akik előtt így nem bontakozhatott ki a maga teljes valójában Willy és Bill, apa és idősebb fia tettlegességig fajuló konfliktusa. A drámai tetőponthoz vezető kocsmajelenet ugyanis nem arról szólt, amiről szólnia kellett volna, hanem egy önmagában zseniális ziccerről, amelyet a rendezőnek – bármily fájdalmas is – ki kellett volna hagynia.

Az ügynök halála egy felejthető előadás, amely semmiképpen sem illeszkedik a társulat előző évadban bemutatott, sikerültebb produkcióinak sorába, mint amilyen az ízig-vérig az „itt és most”-ról szóló Macbeth, a Van valami bejelentenivalója? és a Vörös, illetve a felszínessége ellenére is profi Cupido. Reméljük azért, a Népszínház évadának folytatása tartogat még kellemes meglepetéseket is.

(Újvidéki Rádió – Szempont)

Közös dolgainkat rendezendő

A szabadkai Népszínház Van valami bejelentenivalója? című előadásáról

van valami plakatVégtelenül sajnálom, hogy nem jutottam el a Van valami bejelentenivalója? valódi ősbemutatójára, Kishegyesre, ahol – föltételezem – nem elsősorban a színházi elit, a bemutatókra járó értelmiség, hanem a falu kíváncsi népe, a szerző, Szerbhorváth György földijei ültek be a több száz férőhelyes nézőtérre – nem utolsósorban azért, mert a falunapi ünnepségnek köszönve ingyé vót.

Azoknak a színházba egyébként ritkán vagy egyáltalán nem járó kisembereknek a reakcióira lettem volna kíváncsi, akikhez társadalmi rétegződés tekintetében közelebb áll az a portás, akit Csernik Árpád alakít.

Vajon ők is ugyanúgy nevettek-e, mint mi, színházba járó értelmiségiek a szabadkai Népszínházban megtartott hivatalos bemutatón? Nevettek-e egyáltalán a poénokon, pontosabban a poénokon nevettek-e, vagy inkább csak kinevették a poénkodást? Netalán úgy érezték, gúnyt űznek belőlük a színpadon? Vagy nem is azonosultak a szövegelő portással, éppen ezért (nem is) tudták élvezni az előadást?

Erről a monodrámáról – vagy inkább a közelmúltba révedő stand up comedyről – ugyanis talán ők formálhatnának leghitelesebben véleményt. A színikritikus ezúttal nem fogalmazhat meg a mezei nézőénél érvényesebb álláspontot.

Hogy miért? Először is azért, mert nem beszélhetünk tisztán színházi produkcióról. A monodráma elemei mellett az előadásban erőteljesen jelen vannak a stand up comedyra hajazó megoldások. Leegyszerűsítve tehát: a szórakoztatás legalább olyan fontos célja lehetett az alkotóknak, mint az esztétikai élménynyújtás. Ez azt jelenti, hogy az értékelésnek egyaránt figyelembe kell vennie mindkét aspektust, márpedig a szórakoztatás milyenségének megítélése rendkívül szubjektív és szakmai felvértezettségtől független aktus.

Másodszor pedig azért nem lehet ezúttal a vajdasági magyar színikritikusnak a vajdasági magyar laikus nézőénél érvényesebb véleménye, mert a Van valami bejelentenivalója? paradigma. A vajdasági magyar közösség paradigmatikus epizódsorozata, amely mindnyájunkat felölel. Miként az a színpadon is elhangzik, arról szól, hogy „milyenek voltunk, milyenek vagyunk, vagy akár milyenek leszünk”. Az előadás olyan kulturális kódokkal, nyelvi elemekkel, a közösség kollektív tudatába beépült anekdotákkal és képzetekkel operál, amelyek identitásképző erővel bírnak. Geopolitikai meghatározottságán túl éppen ezek a momentumok teszik a vajdasági magyarságot. S ebbe a közösségbe éppúgy beletartoznak az alkalmazkodó portások, a megalkuvó vagy szembeszegülő kétkezi munkások, mint a befogadott és kirekesztett értelmiségiek, kritikusok.

Nem is ragadtatom magam ezúttal elemző bírálatra, mert igencsak mesterkélt lenne. Olyan, mint egy torz önelemzés. Remélem, ezt a feladatot majd elvégzik „kívülröl” jövő kritikusok. Habár ők meg nem fogják a darabot úgy érteni, ahogy kell. Á, reménytelen az egész!

Vagy mégsem? Az Újvidéki Színház és a Kosztolányi Dezső Színház repertoárján is fut egy-egy monodráma: a De ki viszi haza a biciklit? Krizsán Szilvia előadásában és a Béres Márta One-girl Show Béres Márta főszereplésével. Mindkét előadást immár három éve játsszák, és mindkettő osztatlan sikert aratott mind laikus, mind szakmai körökben, itthon és külföldi vendégjátékok alkalmával egyaránt. Pedig mindkettő erősen vajdasági kötődésű, mégis rajonganak értük Magyarországon.

Csernik Árpád
Csernik Árpád

Ne izguljunk tehát, hogy a mi ex-YU nosztalgiánkat, különutasságunkat – vagy nevezzük, aminek akarjuk – nem fogják érteni a „magyarok”. Lehet, hogy itt-ott nem tör ki majd a harsány nevetés, egy-egy gondolatmenet felett esetleg átsiklanak, lesz némi értelmezésbeli hangsúlyeltolódás, de azért Magyarországon is érteni és élvezni fogják, hiszen korántsem beszélhetünk hermetikus szövegről és előadásmódról, ami miatt csakis a nagybetűs Mi volna képes értelmezni és átélni ezt a monodrámát.

A De ki viszi haza a biciklit? című darabot is jegyző Szerbhorváth szövege magával ragadóan sziporkázó, olyan, mint egy testre szabott öltöny. Sőt, nemcsak olyan, hanem egyenesen az: a szerző ugyanis kimondottan Csernik Árpádnak írta ezt a monodrámát, aki amellett, hogy Hofi Géza hitelességével eljátszotta a reá szabott szerepeket, meg is rendezte az előadást. Míg azonban a Krizsán Szilviára szabott kosztümben (értsd: a De ki viszi haza a biciklit? című monodrámában) egy ma is köztünk élő kisembert, takarítónőt látunk, addig itt egy többszerepes előadás tárul elénk, amelyben a második világháborút követő négy, mögöttünk hagyott korszakba kapunk betekintést a szabadkai Ruff, később Pionir csokoládégyár egy-egy portásának szemüvegén keresztül.

A vajdasági magyar közösség történetének fontos állomásait veszi sorra a Van valami bejelentenivalója?, a máról azonban legfeljebb áttételesen vall. Ilyen értelemben nem is nevezhető stand up comedynak, hiszen a stand up egyik alapvonása éppen a jelenre történő reflektálás.

De jó is ez így. A jelenünk külön stand up comedy monodrámáért kiált. Reméljük, Szerbhorváth meghallja ezt a kiáltást, és ír majd egy darabot mai, nemzetieskedő, humortalan és úrhatnám vajdasági magyar elitünkről, rögvalóságunkról, amelyben megint a pártkönyvecske számít, ahol dívik a közéleti lakájszellem és ahol megállíthatatlannak tűnik az elvándorlás.

Egy fantasztikus színész, Csernik Árpád már biztosan adott volna hozzá. Kérdés csak az, hol lehetne bemutatni egy ilyen darabot, ki adna rá pénzt és ki merészelné megnézni.

(Újvidéki Rádió – Szempont, Híd)