Belső tenger

Benedek Miklós: Nem indul hajó (Forum, Újvidék, 2012, 88 oldal)

Túlságosan önkényes dolog volna a kötetcím prizmáján keresztül, a „fekete csernozjom”-hoz ragadtan értelmezni a teljes szövegkorpuszt, hiszen a Benedek-versek leglényege mégsem a couleur locale. Ha egyes versek tartalmaznak is bizonyos topográfiai fogódzókat, és utalnak is arra a vidékre, amelyből vétettek, s amely kétségkívül azonosítható a mi „beteg, boros, bús, lomha” Bácskánkkal, a kötet nagyobbik részéről mindez nem mondható el.