Belső tenger

Benedek Miklós: Nem indul hajó (Forum, Újvidék, 2012, 88 oldal)

Túlságosan önkényes dolog volna a kötetcím prizmáján keresztül, a „fekete csernozjom”-hoz ragadtan értelmezni a teljes szövegkorpuszt, hiszen a Benedek-versek leglényege mégsem a couleur locale. Ha egyes versek tartalmaznak is bizonyos topográfiai fogódzókat, és utalnak is arra a vidékre, amelyből vétettek, s amely kétségkívül azonosítható a mi „beteg, boros, bús, lomha” Bácskánkkal, a kötet nagyobbik részéről mindez nem mondható el.

A MAGYAR SZÓ TERJESZTÉSE

A Családban marad

A lapkiadó szerint a Štampa egyoldalúan felmondta a terjesztésről kötött szerződést, a terjesztővállalat szerint pedig a Magyar Szó korlátozta számukra a megrendelhető lapmennyiséget. Mindkét állítás igaz. De miért az egyik, és miért a másik? Hogy a válaszok fellelése ne legyen annyira egyszerű, a perlekedésnek van egy harmadik szereplője is: a Forum Terjesztés Rt., mely hosszú ideig szerződéses viszonyban volt mindkét féllel. Ha valaki alaposan körüljárja ezt a történetet, lépten-nyomon késztetést érez arra, hogy párkapcsolatos hasonlatokban gondolkodjon: a menyasszony az oltár előtt meggondolja magát; a leány megcsalja jegyesét; az újrakötött házasságban is folytatódik a civakodás; a férj kidobja feleségét, mire az após elégtételt vesz vején…